eventroom logo x2

optimum rozwiązań

eventroom logo x2

obsługa techniczna imprez - pełne spektrum

eventroom logo x2

maksimum możliwości

eventroom logo x2

optimum rozwiązań

1
1

KILKA SŁÓW O NAS

Działamy na rynku już ponad 20 lat i z niekończącą się satysfakcją dbamy o techniczne aspekty wydarzeń, które Państwo realizujecie. Większość z nich nie mogłaby odbyć się bez udziału specjalistycznego sprzętu i dużej wiedzy technicznej połączonej z doświadczeniem ekipy realizującej.

W Eventroom stawiamy sobie za cel dostarczenie Klientowi pełnej i komfortowej usługi z zakresu obsługi technicznej każdego organizowanego wydarzenia. Stale rozbudowujemy bazę sprzętu i poszukujemy nowych, atrakcyjnych rozwiązań, które zadowolą rosnące wymagania rynku.

Zakres naszego działania to profesjonalna realizacja oświetlenia, nagłośnienia i multimediów. W naszym portfolio znajdziecie Państwo tłumaczenia symultaniczne i kompleksową realizacje najbardziej wymagających konferencji.

Wyróżniają nas bezprzewodowe dekoracje świetlne, z pełną możliwością sterowania oświetleniem, co pozwala osiągnąć niezwykłe efekty dekoracyjne tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe.

Naszą misją jest doskonalenie oferty tak, by nasz Klient otrzymał pełen wybór możliwości i kompletny support techniczny w jednym miejscu. Od ciekawego projektu po efektowną, bezproblemową realizację.

Państwa komfort to dla nas największa satysfakcja!

oświetlenie imprez | techniczna obsługa imprez | nagłośnienia imprez | nagłośnienie koncertów | nagłośnienie estradowe

ZESPÓŁ

Załogę Eventroom tworzą ludzie z pasją. Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów, których łączy przyjaźń, poczucie humoru i profesjonalizm w podejściu do powierzonych zadań. Wszyscy mogą liczyć na wszystkich i każdy na każdego. Stanowimy jedność w różnorodności, to nasza mocna strona.

Zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością doradzimy co, doradzimy jak żeby efekt realizacji spełnił Państwa oczekiwania.

ZAUFALI NAM

Hotel Hyatt Regency Warsaw *****
Hotel Le Regina *****
Hotel Holiday Inn Józefów ****
Hotel Courtyard by Mariott Warsaw Airport ****
Hotel Kyriad Prestige ***
Arkana Studio, Art and Action, Auchan Polska, Blue Business Media, Ernst &Young Audit, Carlsberg Polska, CHEP Polska, Citroen Polska, Colliers International, DSF, Endemol, Ericssson, Eurobuild Poland, Fadeout TV Production, Fiat Auto Poland, Francuska Izba Przemysłowo Handlowa, Fundacja Lecha Wałęsy, Geocart, Geocomp, Grunner + Jar, Harvard Business Review, Henkel Polska, Hewitt Associates, Informedia Polska, Instal Project, Institute for International Research, Instytut Poligrafii, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ITOCHU Polska, Krajowa Izba Gospodarcza, Leroy Merlin, Media Dem, Media & Marketing Polska, Muzeum Powstania Warszawskiego, MZA, Narodowe Centrum Sportu, Nowoczesna Firma, OMEGA Communication, ORA & Funkers, Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza, Promod, Real, Rednet Property, Samsung Electronics Polska, Sanofi Aventis, Skandynawsko – Polska Izba Gospodarcza, StatoilHydro, Timing Trader, TNS OBOP, TVN24, UNILEVER, United Partners, Warsaw Business Journal, Wydawnictwo Bauer, Volvo

EVENTROOM Filip Hamerla

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Internacjonalizacja firmy EVENTROOM Filip Hamerla w wyniku wdrożenia nowego modelu biznesowego.”

Krótki opis projektu: W ramach realizacji projektu Wnioskodawca wdroży działania wynikające z modelu biznesowego opracowanego przez firmę doradczą Export Group Sp. z o.o. w dniach 13.08.2018r. – 28.08.2018r. W tym czasie doszło do spotkań przedstawicieli obu firm w celu przedstawienia działalności firmy EVENTROOM Filip Hamerla i prezentacji jej usług. Firma doradcza przeprowadziła z właścicielem firmy p. Filipem Hamerla indywidualne pogłębione wywiady (IDI), które później posłużyły do przeprowadzenia odpowiednich analiz i opracowania rekomendacji. Również na potrzeby opracowania modelu biznesowego przeprowadzono badania z wykorzystaniem analizy SWOT, benchmarkingu, analizę w oparciu o macierz BCG, a w celu identyfikacji rynku docelowego wykorzystano badanie metodą PEST. Usługi przeznaczone do internacjonalizacji – kompleksowa obsługa techniczna eventów realizowana przy zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych – na co składa się: nagłośnienie, oświetlenie, multimedia oraz scenografia świetlna, są w ofercie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy od początku jego istnienia i posiadają duży potencjał w zakresie internacjonalizacji. Jako docelowy rynek zagraniczny wskazano Niemcy, gdyż stwarzają najlepsze perspektywy rozwojowe dla działalności Wnioskodawcy. Najważniejsze zadania do przeprowadzenia w ramach realizacji projektu to:

  1. Zakup usługi doradczej w zakresie wyszukania partnerów w Niemczech.
  2. Zakup usługi doradczej w zakresie badania marketingowego pod kątem optymalnego przygotowania usług do rynku niemieckiego.
  3. Zakup usługi doradczej w zakresie doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych partnerów w Niemczech.
  4. Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, zaprojektowania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz strony internetowej przeznaczonej na rynek niemiecki.
  1. Udział w międzynarodowych targach Prolight + Sound Frankfurt w Niemczech w charakterze wystawcy.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci wejścia na nowy rynek, systematyczne uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży eksportowej, w wyniku pozyskania nowych klientów z rynku docelowego, promocja marki Wnioskodawcy na rynku niemieckim. Decyzja o umiędzynarodowieniu działalności stanowi odpowiedź na realną potrzebę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w postaci znalezienia nowych dróg rozwojowych i dywersyfikacji źródeł przychodów.

Planowane efekty:  Realizacja projektu wpisuje się w szerszy plan rozwojowy Wnioskodawcy o charakterze strategicznym, jakim jest wykreowanie powszechnie rozpoznawalnej w skali ponadnarodowej marki. Wnioskodawca chce   pozyskać nowych stałych klientów, co pozwoli zabezpieczyć działalność nowymi stałymi kanałami przychodów. Przychody uzyskane dzięki internacjonalizacji działalności zapewnią Wnioskodawcy środki zarówno na bieżącą obsługę obecnych klientów, jak również na rozwój przedsiębiorstwa, co zapewni klientom świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie.

Wartość projektu: 477 117,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 329 715,00 PLN

 

 

„OPRACOWANIE PAKIETU USŁUG DOT. ORGANIZACJI EVENTÓW PRZEZ FIRMĘ EVENTROOM I PARTNERÓW”

Wartość całkowita projektu: 2 097 150,00 zł

 Wartość dofinansowania: 849 830,00 zł

 Cele i efekty projektu:

Celem projektu zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Cel zostanie osiągnięty dzięki rozbudowie posiadanego zaplecza technicznego o nowe urządzenia oraz wyposażenie. Umożliwią one wprowadzenie nowych usług do oferty firm, poprawiając efektywność działań realizowanych przez Beneficjenta i Partnerów.

Bezpośrednim efektem realizacji wzrost potencjały rozwojowego poprzez m.in. wprowadzenie nowych usług, udoskonalenie dotychczas prowadzonej działalności, wzrost aktywności rynkowej podmiotów.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.